Mellan-korpen

Barnträning 6-8 år

Tina Larsson
ledare

På Mellan-korpen är rörelse och glädje i fokus. Med olika rörelselekar, Jumping Fitness, bollek och hinderbana byggs passen upp på rörelse utifrån barnens motoriska utveckling. Syftet är att ge en allsidig träning för att stärka motorik och koordination, med leken i fokus. 

Vi ledare ser helst att barnen tränar utan närvarande föräldrar/vuxna, då det underlättar för ledaren att få barnens fulla fokus. 

Det kommer att vara max 14 barn i gruppen, föranmälan krävs. Bekräftelse på att ni fått plats i gruppen skickas till den e-post ni anger när ni anmäler er. 

Pris 400 kr per termin, inklusive medlemsavgift. Terminen består av ca. 12 gånger. 

Terminsstart 14/1 2023. 

Anmälan görs med e-post till korpensimrishamn@gmail.com

I anmälan anges barnets namn och personnummer (för att vi ska kunna försäkra genom Korpen), samt telefonnummer till vuxen + namn på vuxen.